fbpx

University of Vavuniya JOBS

  • University of Vavuniya

  • Pampaimadu, Vavuniya. 43000 Sri Lanka.
  • (+94) 24 222 2264
  • http://www.vau.jfn.ac.lk/